Leta i den här bloggen

2016-02-26

Göran Persson: ”Jag ser en monumental risk för en mycket stor påfrestning mot euron.”

Det stora hotet mot EU är inte ett brittiskt utträde, utan att vi är på väg in en ny finanskris utan att euron är säkrad.

Grunden till nästa finanskris har enligt Göran Persson till stor del lagts genom den mycket expansiva penningpolitiken runt om i världen, med centralbankernas extremt låga räntor och kvantitativa lättnader, och tillståndet i världsekonomin är skört.

Göran Persson, DI 26 febr 2016

Inga kommentarer: