Leta i den här bloggen

2016-02-07

Skall Riksbanken göra det igen? Intervenera på valutamarknaden?

– Räntan är negativ och det får fruktansvärda effekter på andra saker, som stigande bostadspriser anser Professor Annika Alexius,

Till sommaren väntas Riksbanken ha köpt en tredjedel av alla svenska statsobligationer till ett värde av 200 miljarder kronor. Köpen har skett till rekordlåga räntor. När räntorna en dag stiger blir obligationerna mindre värda.

Jag skulle nog börja med valutainterventioner. Men om man ska få upp inflationen via kronkursen måste kronan försvagas ordentligt, det räcker inte att bara hindra den från att stärkas, säger Annika Alexius.

Vice riksbankschef Martin Flodén har reserverat sig och varnat för att det skulle kunna komma att krävas "omfattande interventioner under en lång tid för att få en tydlig effekt på växelkursen" och att "det skulle medföra betydande risker för Riksbankens balansräkning och eget kapital".

http://www.svd.se/professor-riksbanken-agerar-dumt-och-verktygsladan-ar-tom

Riksbankscheferna har tagit steg för steg för att förbereda för valutainterventioner. Så sent som i början av året ordnades de sista detaljerna. Kanske kliar det lite i fingrarna att testa valutavapnet och se vad det går för.
Inga kommentarer: