Nils-Eric Sandberg, Stefan Ingves och mysteriet med den försvunna inflationen

Många som borde veta bättre debatterar riksbankens räntepolitik som om det bara vore i Sverige som centralbanken förgäves försöker få upp /upp/ inflationen till inflationsmålet.

Men  den låga uppmätta inflationen är ett globalt och historiskt fenomen.Nils-Eric Sandberg, legendarisk ledarskribent på Dagens Nyheter, har i en artikel i Byggindustrin nr 6/1014 pekat på globaliseringens lågprisimport och den snabba produktivitetsökningen genom IT.

Det är naturligtvis också så, vilket NES vet bättre än jag, att prisernas utveckling beror på tillgång och efterfrågan. Det räntan kan göra är att höja eller sänka efterfrågan och, därmed, prisutvecklingen.

Nu försöker Fed och andra att med låga räntor förmå villaägarna att åter belåna sina tillgångar för att få fart på konsumtionen och därmed på företagens investeringar.

Kapacitetsutnyttjandet är en avgörande faktor för investeringslusten. Vem vill investera i ny kapacitet om den befintliga kapaciteten inte är fullt utnyttjad?

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken, skrev jag i december 2009.

Några andra bra artiklar av NES kan läsas här

Uppdatering:

Consumer credit and falling savings are indeed driving Britain’s unhealthy boomlet
The result of policies/behaviour that boost consumption without doing much – if anything – to boost output in the tradable sector is a dreadful slippage in the current account deficit to over 5pc of GDP on a quarterly basis.

Ambrose Evans-Pritchard, March 21st, 2014

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Röd Öppning - Red Opening

Heimstaden Bostad vänder från vinst till mångmiljardförlust.