Leta i den här bloggen

2014-03-24

Är den tyska författningsdomstolen anti-europeisk eller demokratisk? Eller kanske både-och ?

"Is Germany's High Court Anti-European?"
Germany's Federal Constitutional Court recently has faced criticism for its rulings on the euro and European unification. Have its justices crossed the line between jurisprudence and politics?
 
In their 2009 ruling on the Lisbon Treaty, the court ruled that if the EU wanted to evolve towards becoming a United States of Europe, it would have put deeper integration up to a popular vote.
 
Der Spiegel 13 March 2014

SIEPS remissvar på Lissabon 
Det är inte tillfredsställande att grundlagen ger ett så vagt och otydligt besked om förutsättningarna för Sveriges medlemskap i EU. 
Som lagrådet påpekade i sitt yttrande över det konstitutionella fördraget ”synes det ... väl kunna hävdas att principerna för statsskicket påverkas enligt det nya fördraget”. 
Lagrådet uttalade att överlåtelserna av ”normgivningskompetens och traktatmakt är så omfattande och betydelsefulla att riksdagens ställning reellt sett urholkas i väsentlig grad”.
Läs mer här

Inga kommentarer: