Leta i den här bloggen

2014-03-14

Carl Bildt, Utrikesminister Därför erkänner Sverige Kosovo

Därför erkänner Sverige Kosovo

Sakta tar nu Kosovo sin plats som en självständig stat med en av det internationella samfundet tills vidare övervakad självständighet och med de begränsningar som ligger i att FN:s säkerhetsråds reso­lution 1244 alltjämt gäller

Inga kommentarer: