Leta i den här bloggen

2014-03-24

EU:s bankunion har ingen backstop. Backstop? De är en Lender of Last resort, helt enkelt.

Vad är det som får oss att lita på bankernas insättningsgaranti?

Det är ju en statsgaranti...

Varför är det bra? 

Därför att staten har en riksbank med en sedelpress (nuförtiden räcker det med en dataskärm för att skapa några behövliga miljoner eller miljarder).

Den grekiska staten har ingen sedelpress. Det har inte de andra euroländerna heller.

Frankrike, Spanien, Italien m fl har ingen sedelpress.

Hur kan man då lita på dessa länders bankgaranti?

Det kan man inte.

Därav planerna på att skapa En Europeisk Bankgaranti.

Hittills har man bara nått halvvägs.

Eurointelligence: 

Wolfgang Schauble applauds the agreements on the grounds that "the mutualised liability of participating member states remained ruled out"

We would like to highlight why a backstop is critically important.

A backstop is what transforms a fund that can deal with a single bank into one that can backstop multiple banks at the same time. 

A backstop is what renders such a fund viable during a financial crisis. 

The Federal Deposit Insurance Corporation, the US resolution fund, is in many ways similar to the SRM, but unlike the SRM it enjoys an implicit backstop of the US federal government. 

When it takes over a bank, this implicit backstop is critical to the success of the operation because it is why savers, investors and counterparty banks place their trust in the FDIC. It cannot go bust. 

The backstop is the reason the FDIC can do what it does.

Slut citat.

What does a guarantee mean? 
The argument for deposit insurance is that banks are inherently unstable, by virtue of their economic function; they borrow money in the form of deposits (which can be instantly withdrawn) and lend to businesses on a longer-term basis. 


The Economist, Buttonwood, March 19th 2013

Nationalencyklopedin: 
lender of last resort, LLR, centralbanken i dess roll som den instans som i sista hand hjälper en enskild bank eller ett lands banksystem som hamnat i likviditetskris p.g.a. stora kreditförluster eller genom plötslig inlåningsminskning. 

Riksgälden:
Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Här mer om Lender of Last resort

The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

Mer om Bankunionen finns här


Inga kommentarer: