Leta i den här bloggen

2014-03-22

Per Gudmundson, Tingsten och planerna på att överlämna riket till främmande makt

1928 sade högerns affischer att ”En var som röstar för ’arbetarepartiet’ röstar för Moskva” och ”En var som röstar för ’arbetarepartiet’ röstar för familjebandens upplösning, barnens förvildning och sedernas förfall”.

Det har hänt en del sedan dess.

Inte bara har budskapen tonats ned – även själva konflikten tycks som bortblåst. Partierna tävlar inte längre med idéer, utan försöker överglänsa varandra i regeringsduglighet och stabilitet.

Det skrev den som vanligt lysande Per Gudmundson i SvD den 22 mars 2014

/Se Kosack-affischerna här/

- 1966 kom den store publicisten och statsvetaren Herbert Tingsten ut med boken Från idéer till idyll, där han studerade ideologiernas insomnande och politikens förvandling till förvaltning.
Bara två år senare erupterade 68.

Det skrev P J Anders Linder i SvD 28 september 2008

Kan något liknande hända igen?

Det har redan hänt.

Nu är många besjälade av en missriktad EU-dröm om att återskapa det Romerska Riket. Att uppe rikets suveränitet och omvandla Sverige till en delstat i detta nya imperium.

Kort sagt att överlämna riket till främmande makt.

Inga kommentarer: