Leta i den här bloggen

2011-06-03

Tyskarna, EU och det Romerska Riket

- Om vi fördjupar och breddar det antika romarriket till något mer och större än en historisk epok, om vi snarare definierar Rom som en begreppsligt uppfattad idé, ett slags filosofisk anfäktelse eller ideologiskt färgad urbild, är det trots dess status som kulturhistoriskt världsarv framför allt tyskarna som ägnat sin uppmärksamhet åt Roms ”väsen”. Det skrev Martin Lagerholm, litteraturkritiker i SvD, under strecket den 3 juni 2011.

- Detta är på intet vis något modernt fenomen eller en perverterad rest av nationalsocialisternas primitiva hänryckning över det romerska imperiets monumentala fysionomi, utan har med Tysklands intrikata politisk-filosofiska och psykosociala historia att göra, och relationen till Rom har så varit ett självklart inslag i den tysk-germanska mytologin i 2000 år.

Man kan litet förenklat beskriva deras förhållande till maktcentrumet Rom i historien som en pendelrörelse mellan kampen mot Rom (Teutoburgerslaget, den lutherska reformationen) och kampen om Rom (där det snarare rör sig om det antika Rom som föreställning och ideal än Rom som någon faktisk plats eller historisk epok), med skapandet av Tysk-romerska riket för tusen år sedan som höjdpunkt.

Läs hela artikeln här

Klicka här för tjusig bild föreställande "Treaty Establishing a Constitution for Europe, Rome, October 29, 2004".

Inga kommentarer: