Leta i den här bloggen

2011-06-19

Svenska Dagbladet, Nationalstaten, Kungen och Europas Förenta Stater

- I Sverige förekommer sällan något försvar för nationalstaten som koncept, annat än när man diskuterar ett tänkt Palestina eller Kurdistan.

Det skrev Svenska Dagbladet genom sin ledarskribent Per Gudmundson i dag den 19 juni 2011.

Hear! Hear!

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/kan-man-se-kungens-tal-i-sverige_6256022.svd

Svenska Dagbladet försvarar monarkin, med inlevelse, och EU och EMU, med inlevelse, dock sjunkande sådan. Ibland kan argumenten skära sig utan att skribenten märker det.

Tidningens försvar för nationalstaten var här avsett som stöd för monarkin och kungen.

Förmodligen tänkte sig inte ledarskribenten i hastigheten på att nationalstaten och Europas Förenta Stater är oförenliga begrepp.

Nu när Sverige har infört demokrati och välfärdsstat, som socialdemokraterna ville och även har accepterat äganderätt och marknadsekonomi, som de icke-socialitiska partierna, numera Allianspartierna, ville, återstår en politiska fråga av historisk betydelse:

Skall Sverige bestå som självständig stat (så självständig man nu kan vara i en globaliserad värld) eller skall
Sverige bli en delstat i det romerska rikets efterföljare, Den Europeiska Unionen, som nu tar form?

Är det bra med kultur? Ja, anser många.

Är det bra med multi-kulti? Nej, anser allt fler.

Är det bra med mångkulturella stater (imperier) som Rom, Det Ottomanska Riket,  Österrike-Ungern med sina besittningar på Balkan, Sovjetunionen, Jugolavien eller Bosnien-Hercegovina? Minns även Tjeckoslovakien, salig i åminnelse, som delades upp i Tjeckien och Slovakien utan större problem.

Visst är det besynnerligt att många av Sovjetunionens gamla delstater och lydstater nu vill bli medlemmar i EU, trots dåliga erfarenheter av SU.

- To Be, Or Not To Be A Country - that is the question.

Det skrev Sir Oliver Wright, GCMG, DCVO, DSC, British ambassador to West Germany 1975-81 and to the USA 1982-86.

- Frågan om Sverige skall bli medlem av en europeisk valutaunion är ett av de största och mest vittomfattande beslut som vårt land stått inför på mycket lång tid, skrev Göran Persson.

EUROPA OCH FOLKEN - EN EUROPEISK NATION ELLER NATIONERNAS EUROPA?

Läs mer här

Inga kommentarer: