Leta i den här bloggen

2011-06-19

Eurokrisen: När är en händelse som i Wien inte ett event? Ett event som kan utlösa Credit Default Swaps?

Tänk Dig att Du ägde en grekisk statsobligation som förfaller till inlösen om några veckor.

Du får frågan om Du vill vara så vänlig och ta en ny grekisk statsobligation som förfaller om några år, eller om Du vill ha Dina pengar nu på förfallodagen.

Förmodligen vill Du ha Dina pengar nu.

Om Du hör att Din granne har tagit anbudet att få pengarna om några år i stälelt, tror Du då att han, eller hon, har gjort det frivilligt eller har varit utsatt för påtryckningar?

Förmodligen tror Du att grannen har varit utsatt för påtryckningar.

Det tror ratingsinstituten också.

Därför är sannolikheten mycket hög för att de förklarar att ett credit event har inträffat och därmed utlöses, om jag har fattat det rätt, Credit Default Swaps, ett instrument som har gjort många fattiga och några få rika.

Sarkozys och Merkels tal om att det skall vara frivilligt som i Wien möts med misstro.
Read more here

Kan utlösande av CDS "turn tens of billions of dollars of Greek default (bad) into hundreds of billions of dollars of rolling CDS payouts (really, really bad)"?

Den frågan ställs i en The Economist-blog 18 juni  2011.

- Responding to that post on ECB attitudes towards Greece, notably towards the possibility of triggering credit default swaps, Kevin Drum asks whether this is "yet another reason we should be wary of CDS."

One of the big knocks against CDS has been that although it's theoretically a perfectly fine idea, in practice it can act as a huge multiplier, turning a bad default that hurts thousands of people into a catastrophic, systemic payout that hurts millions.

In this case, it would turn tens of billions of dollars of Greek default (bad) into hundreds of billions of dollars of rolling CDS payouts (really, really bad).

But is this really the case?

Read more here

Visst är det spännande?

Och all denna späning bara för att några politiker gärna vill vara med om att skapa ett nytt romerskt rike...

Inga kommentarer: