Leta i den här bloggen

2022-05-03

Den mest brutala åtstramningscykeln i USA sedan 1989

Marknaden prisar in ytterligare minst nio höjningar innan året är slut med start på onsdagen, utifrån normala höjningssteg om 25 punkter (hundradels procentenheter). 

Så sent som i december pekade prissättningen mot blygsamma två höjningar under hela 2022.
The Federal Reserve will have to raise interest rates to as much as 5%

 to ease the hottest inflation in four decades just as the world faces a “perfect storm” of potential recessions in the U.S., European Union and China, 
former International Monetary Fund chief economist Kenneth Rogoff said.


Inga kommentarer: