Leta i den här bloggen

2022-01-03

”Sverige bör ta nya steg för att införa euron”

Vårt förhållande till euron har varit en icke-fråga ända sedan folkomröstningen om EU-valutan 2003. 


Storbritannien har lämnat EU. De tre baltiska staterna har nu alla euron som valuta. Euron har befäst sin ställning som världsvaluta, även om den amerikanska dollarn fortfarande dominerar.


Av EU:s 27 medlemsländer har 19 euron som valuta. Bland de åtta icke-euroländerna återfinns Danmark, som har ett formellt undantag, och Bulgarien och Kroatien, som tagit de första stegen mot att anta euron. Därmed återstår Polen, Ungern, Tjeckien, Rumänien och Sverige.

Enligt en mätning av Statistiska centralbyrån som gjordes i maj 2020 skulle 64 procent av de tillfrågade rösta nej vid en ny folkomröstning.


Riksbanksutredningen noterar på denna punkt att EU-kommissionen angivit ”att man avvaktar med att inleda en rättsprocess då man förväntar sig att kontakter med svenska myndigheter kommer att leda till en lagstiftning som beaktar Riksbankens oberoende fullt ut”. Det är oklart om förslaget till ny riksbankslag (lagrådsremiss i maj 2021) lever upp till dessa krav.


Det finns många aspekter som man måste beakta i dessa överväganden, bland annat givetvis opinionsläget. Inte minst måste de ekonomiska argument som användes inför folkomröstningen ses över.


Folkomröstningen om euron 2003 slutade med en förkrossande seger för nej-sidan: 55,9 procent röstade nej mot 42 procent ja-röster, medan 2,1 procent röstade blankt.


Sven-Olof Petersson, ambassadör, tidigare bland annat chef för EU-representationen i Bryssel
Mats Ringborg, ambassadör, ­tidigare bland annat chef för den svenska ­delegationen i OECD

https://etidning.dn.se/2357/dagens-nyheter/482617/2022-01-02/25318001/sverige-bor-ta-nya-steg-for-att-infora-euron

Sverige bör ta nya steg för att införa euron. Det meddelar rubriken till en artikel i DN av ambassadörerna Sven-Olof Peterson och Mats Ringborg.

Europeiskt valutasamarbete har alltid varit ett i huvudsak politiskt projekt

Lars Anell Dagens Arena 4 januari 2022

https://englundmacro.blogspot.com/2022/01/europeiskt-valutasamarbete-har-alltid.htmlEuron kan inte kan införas utan en ny folkomröstning
Nils Lundgren 21 oktober 2021

https://englundmacro.blogspot.com/2021/10/euron-kan-inte-kan-inforas-utan-en-ny.html

Inga kommentarer: