Leta i den här bloggen

2022-01-06

Europeiskt valutasamarbete har alltid varit ett i huvudsak politiskt projekt

Sverige bör ta nya steg för att införa euron. Det meddelar rubriken till en artikel i DN av ambassadörerna Sven-Olof Peterson och Mats Ringborg (2.1.2022).

https://englundmacro.blogspot.com/2022/01/sverige-bor-ta-nya-steg-for-att-infora.html

Det finns inte i hela artikeln ett enda ekonomiskt argument som visar eller gör troligt att det skulle vara bra för Sverige att delta i eurosamarbetet. Om vi bortser från uppgiften om hur många som motsätter sig projektet finns inte en enda siffra.

Lustigt nog publicerades för några veckor sedan en artikel med exakt samma upplägg. Professor Jean Pisani-Ferry konstaterar inledningsvis att alla de förhoppningar som en gång knöts till projektet om ekonomisk och finansiell integration, samordning av ekonomisk politik, politiskt samförstånd (amalgamation) och globalt inflytande har kommit på skam.

Men slutsatsen är ändå positiv. ”Trots att grundfädernas förutsägelser inte alls gått i uppfyllelse (were often wide off the mark) så kan man hävda att det var ett klokt beslut” att använda euron som valuta.

https://www.project-syndicate.org/commentary/euro-twenty-years-track-record-and-future-prospects-by-jean-pisani-ferry-2021-12

Den bistra sanningen är att den ekonomiska tillväxten i eurozonen varit anemisk och att skälet är den ekonomiska tvångströja alla medlemmar tvingats ikläda sig.

Den enskilt viktigaste orsaken till denna utveckling är att ansvariga institutioner och politiker i eurozonen kapitalt misslyckades med att hantera finanskrisen.

Europeiskt valutasamarbete har alltid varit ett i huvudsak politiskt projekt. I ekonomiskt avseende är det hittills ett svårartat misslyckande. Argument för att Sverige ska delta måste anpassa sig till denna verklighet.

Lars Anell Dagens Arena 4 januari 2022

https://www.dagensarena.se/essa/vem-ar-euron-bra/


Inga kommentarer: