Leta i den här bloggen

2022-01-06

De flesta nya bolåntagare har lövtunna marginaler

Det som hänt är att framför allt att börsen rusat ännu snabbare än bostadspriser och bolån.

Finansinspektionen, FI, understryker att svenskarnas samlade förmögenhet i stor utsträckning utgörs av risktillgångar – bostäder, aktiefonder och aktier som kan rasa i värde vid en kris – och att de dessutom är ojämnt fördelade. 

Det är därmed bedrägligt att se den stora nettoförmögenheten på aggregerad nivå som en trygghetsbuffert.

DI 5 januari 2022

https://www.di.se/analys/prisras-pa-28-procent-har-ar-skrackscenariot-for-bopriserna/


Inga kommentarer: