Leta i den här bloggen

2022-01-03

Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536–537 e.Kr.

Katastrofåret 536 kan tydligt avläsas i en nästan obefintlig tillväxt av årsringarna i skogens träd över nästan hela norra halvklotet. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:31690/FULLTEXT03.pdf


1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed

https://englundmacro.blogspot.com/2019/08/1177-bc-year-civilization-collapsed.html


Inga kommentarer: