Leta i den här bloggen

2021-02-22

Löntagarfonderna i historisk belysning

Samtidigt fanns bland några av storföretagens ledare tankegångar om vinstdelning. 

En ledande direktör var Grängeschefen Erland Waldenström som hade en styrande position inom Industriförbundet. Det ledde till att organisationen tillsatte den s k Vinstandelsgruppen som skulle utarbeta ett system för vinstdelning som man trodde skulle kunna avtala med LO om.

Danne Nordling 3 december 2020


http://danne-nordling.blogspot.com/2020/12/lontagarfonderna-i-historisk-belysning.html

 

Civilekonom Rolf Englund ledde motståndet mot SE-bankens vinstandelssystem.

https://www.internetional.se/resevd977.htm


Socialists at the Gate /Timbro och dess föregångare/

https://englundmacro.blogspot.com/2020/11/socialists-at-gate-timbro-och-dess.htmlInga kommentarer: