Leta i den här bloggen

2014-01-09

Viviane Reding, vice president of the European Commission and the longest serving Brussels commissioner, has called for "a true political union" to be put on the agenda for EU elections this spring.

"We need to build a United States of Europe with the Commission as government and two chambers – the European Parliament and a "Senate" of Member States," she said.
Mrs Reding's vision, which is shared by many in the European institutions, would transform the EU into superstate relegating national governments and parliaments to a minor political role equivalent to that played by local councils in Britain.
Viviane Reding är EU-kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, en nyinrättad post. I kommissionen är hon också en av sju vice ordföranden.

Hennes ansvarsområden ligger nära den svenska kommissionären Cecilia Malmström, som har ansvar över så kallade inrikesfrågor, och de kommer att arbeta nära varandra om det så kallade Stockholmsprogrammet som handlar om EU:s rättsliga samarbete under 2010–2014.

Frågor som ligger på Redings bord rör bland annat jämställdhet mellan könen, barnens rättigheter, konsumenträttigheter och medborgarnas datorskydd. Hon har hotat med att införa kvotering i bolagsstyrelser om företagen inte bättrar sig. Kommunikation anser hon är det viktigaste för att upprätthålla rättigheter.  Inför mandatperioden sa hon också att mer frihet på nätet och mindre risk för att människors personuppgifter samlas in ska prägla hennes arbete de kommande åren.

Viviane Reding arbetade under 1978–1999 som journalist vid Luxemburger Wort och har även varit ordförande för det luxemburgska journalistförbundet.Göran Persson, EMU och Federalismen

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund
- "ever closer union" -
som är själva grundbultsfelet med EU.


Inga kommentarer: