Leta i den här bloggen

2014-01-10

Marknaderna skiter i hur det går för Spanien, Grekland, Italien och andra krisländer

Det enda marknaderna bryr sig om är om dessa länders obligationer kommer att inlösas på förfallodagen, eller ej.

Att dessa länders räntor nu har sjunkit är således inte något tecken på att marknaderna tror att dessa länders ekonomier är på rätt väg.

Det som gjort att räntorna gått ner är att marknaderna nu tror att ECB kommer att förse dessa länder med nya lån om det skulle behövas så att de kan lösa in sina obligationer på förfallodagen.

Skuldländerna har således fått om inte en egen sedelpress så i alla fall tillgång till ECBs sedelpress.

Det är det som marknaden gillar.

Mer om EMU här


Inga kommentarer: