Leta i den här bloggen

2014-01-29

Ms Merkel vill göra fördragsändring inom EU för att få "en verklig ekonomisk union"

Men hur kan hon eller någon annan tro att det skall bli möjligt att uppnå enighet mellan alla EU:s medlemsstater inom rimlig tid?

Med rimlig tid är den tid som marknaderna kommer att ge euron när det krisar igen.

Och vad skall den tyska Författningsdomstolen säga?


Ms Merkel called for a “real economic union” in Europe through treaty change saying that the current level of economic co-ordination in the eurozone is unsatisfactory.
 
- The eurozone is currently in a state of “deceptive calm” in which the crisis is “under control, at best,” she said 

Financial Times, 14 January 2014

http://www.internetional.se/aztopics.htm#0513TreatyChange

Inga kommentarer: