Leta i den här bloggen

2014-01-07

Ann-Marie Pålsson om Lissabon, Frankrike och EU-parlamentets växande makt

 En förstärkning av de EU-fientligas ställning i EU-parlamentet hade för tjugo år sedan inte varit så ”farligt”. EU-parlamentet var då mest en diskussionsklubb. 

Men genom Lissabonfördraget gavs EU-parlamentet en verklig maktställning. I normalfallet krävs nu att lagstiftningsakter godkänns av både parlamentet och ministerrådet.

Och ett nytt orosmoment har uppstått med den franska utvecklingen. Statsskulden och budgetunderskotten där befinner sig långt utanför det tillåtnas ramar. 

Men handlingsutrymmet är begränsat mot bakgrund av den skyhöga arbetslösheten och nolltillväxten. 
Frankrike är elefanten i rummet som ingen pratar om av den enkla anledningen att euron knappast överlever ett finansiellt sammanbrott i Frankrike.

Det skriver Ann-Marie Pålsson i Kristianstadsbladet den 7 januari 2014 

Om riksdagens beslut om Lissabon, klicka här

När Persson kom in på Europas skuldkris svepte han förbi Grekland, Portugal, Irland, Spanien och Italien och underströk sedan att problemen där är ingenting jämfört med vad som väntar ifall Frankrike börjar vackla.
Per T Ohlsson, Sydsvenskan 2 december 2012

Risken för att det går dithän är överhängande, menade Persson, och pekade på Frankrikes kroniska budgetunderskott, svaga konkurrenskraft, skakiga banker och överbelastade pensionssystem.
Det var utomordentligt klarsynt.

Läs mer här


Inga kommentarer: