Leta i den här bloggen

2014-01-21

Anders Borg och Irving Fisher om att priserna har planat ut och nått en platå.

Anders Borg, SvD 21 januari 2014:
- Jag tror att vi ska räkna med stillastående priser på bostäder under tio år framöver.

Professor Irving Fisher, October 1929:
"stock prices have reached what looks like a permanently high plateau."

Läs mer här

Inga kommentarer: