Leta i den här bloggen

2011-08-03

Rolf Gustavsson om EU och ”die normative Kraft des Faktischen”Eurokrisen bäddar för mer gemenskap
Rolf Gustavsson SvD 31 juli 2011


Den som orkar dechiffrera texterna och lyfta blicken kan skönja ”the big picture”: Hur krisen håller på att genomgripande förvandla EU.


Minsta kunskap om den europeiska integrationens historia säger oss att det är en process i många små steg, där det ena följer av det andra.


Jean Monnet använde ofta kugghjulet som en metafor, även när många slängde grus i hans maskineri. På nytt tycks det långsamt hacka sig framåt.


Ändå är det inte Jean Monnets federala dröm om ett Europas förenta stater som förverkligas. Snarare är det general de Gaulles mellanstatliga dröm om ”nationernas Europa” som efterföljaren Nicolas Sarkozy driver på genom att med lock och pock få den ytterst motvilliga Angela Merkel med sig i olika kompromisser.


I Tyskland spökar slagordet att eurozonen blir en ”transferunion”. Ett slagord som döljer ett helt grundläggande faktum som varken Merkel eller någon annan politiker vill erkänna. Det faktum att inom den finansiellt sammanflätade eurozonen så är de olika ländernas offentliga skuldsättning ett gemensamt problem.


Detta faktum leder till förpliktelser som på tyska kallas ”die normative Kraft des Faktischen” – fritt översatt: verklighetens normativa kraft.


Full text


RE: Jag erinrar mig ett slagord från Östtyskland: "Freiheit ist Einsicht in Die Norwendigkeit"..
Jean MonnetInga kommentarer: