Leta i den här bloggen

2011-08-15

Poirier Martinsson, SvDs ledarsida och Tea party-rörelsen

Den nya beskyllningen mot Tea party-rörelsen är att den förstår samhällsekonomi i termer av hushållsekonomi. Experterna skrattar åt denna naivitet
Poirier Martinsson, SvDs ledarsida 15 augusti 2011

Vänsterflanken kräver fortsatt lånefinansierad stimulanspolitik med självklar hänvisning till nationalekonomiska lagar.

Om folket tror att landet är på rätt väg konsumerar det mer, startar fler företag, lånar mer pengar till varandra, investerar mera, blir mer riskbenäget.

Knappa omständigheter kan därför uppvägas av känslan att det snart är gryning.

Poängen är inte att visa hur det vänsterliberala etablissemanget har fel och Tea party-rörelsen har rätt. Jag bara tänker högt. Men...

De senaste decennierna har präglats av nationalekonomins reträtt när det gäller anspråk på vetenskaplighet och förmåga att manipulera och förutsäga samhällens skeenden. Trenden går mot idéer och modeller som involverar omätbara och oförutsägbara, men högst relevanta aspekter, av nationalekonomiska skeenden.

Full text här

A prevailing misconception about US economic policy is that no good options remain. Fiscal policy is all used up. With interest rates at zero and its balance sheet engorged, the Federal Reserve is powerless too. Revised figures for recent growth show a failing recovery – and there is nothing anybody can do.

This is wrong.

Clive Crook, FT August 14, 2011

Johanna Möllerström, Harvard och Hoover
På sina ställen, inte bara i Sverige, förefaller nyliberalismen har muterat till ny-hooverism.

Rolf Englund blog 2011-07-25

1 kommentar:

Danne Nordling sa...

Poirer Martinsson vill inte sätta sig in i ekonomiska resonemang, kanske för att han är kulturkonservativ. Det smått ironiska är att han och Norberg tycks ha hamnat på samma linje när det gäller stabiliseringspolitiken. Ska vi kalla det "ny-hooverianism"?

Det tragiska för nykeynesianerna är att Obamas stimulanspaket i USA inte ledde till en uthållig uppgång. Kan det bero på att de konservativa både vill att Obama ska misslyckas och att omoralisk stimulanspolitik ska misslyckas? Genom intensiv propaganda kan man få stimulans att framstå som på litet längre sikt ruinerande och därför krisbefrämjande. Inte ska man då anställa och investera? Uppgången kan komma av sig.
/DNg