Leta i den här bloggen

2011-08-03

Carl Bildt i dåligt sällskap

Nu är det dags för Carl Bildt att hesitera.
.
Joschka Fischer, den gamle 68-revolutionären, fröjdar sig i en artikel i Ja-sägarnas huvudorgan Dagens Nyheter, över att revolutionen nu är här.

Nu skall det skapas ett enat Europa under ledning av Tyskland och Frankrike.

Ett nytt EU är fött
Joschka Fischer om en politisk revolution i tre akter
Kolumn DN 2011-08-02

Mer än någonsin måste EU nu kombinera större stabilitet, finansiella överföringar och ömsesidig solidaritet för att förhindra att hela det europeiska projektet faller samman under tyngden av den pågående skuldkrisen.

Att privata långivare får ta på sig sin del av bördan, en mycket populär utveckling i Tyskland, är dock av underordnad betydelse och avsett enbart för den tyska allmänheten och förbundsdagens koalitionspartier. Vid närmare betraktande ser man att banker och försäkringsbolag har gjort goda vinster. Deras förluster förblir minimala.

För det första delas tvåtaktsunionen, som har varit en realitet sedan utvidgningens första omgångar, i en förtrupp (euroländerna) och en eftertrupp (resten av de 27 medlemmarna). Denna formaliserade delning förändrar i grunden EU:s inre arkitektur.

Under det utvidgade EU:s paraply framträder på nytt de gamla skiljelinjerna mellan en europeisk ekonomisk gemenskap anförd av Tyskland och Frankrike och en europeisk frihandelszon bestående av Storbritannien och Skandinavien.


(RE: Det är Sveriges fråga under två världskrig, skall vi följa Tyskland eller England?)

För det andra leder detta språng (RE: Jfr Maos Stora språng) in i en valutafond och ekonomisk regering till fler kännbara suveränitetsförluster för medlemsländerna, till förmån för en federal lösning.

För det tredje får särskilt Merkel och Sarkozy kämpa mycket hårdare än tidigare för att vinna majoritet bland väljarna. I dag är dessa majoriteter mer osäkra än någonsin.

Om euron ska överleva blir en äkta integration med ytterligare maktöverföring till EU ofrånkomlig. Detta historiska steg kan inte tas genom den byråkratiska bakdörren utan endast i den demokratiska politikens klara ljus.

Full text

Ever closer union - Grundbultsfelet med EU

Joschka Fischer

Inga kommentarer: