Leta i den här bloggen

2009-03-23

"Toxic waste" = Bad loans utan marknadsvärde

Det påstås att man inte vet värdet på de värdepapper av olika slag som bankerna har och som kallas för "toxic waste" - ett ord hämtat från kärnkraftsverken giftiga avfall. Men avfallet från kärnkraften vet man vad det är och, tror man, hur det skall tas om hand.

Vad är ett hus värt? Vad är en aktie värd? Det är lätt att ta reda på via marknaden.
Eller via en auktion.

Bankerna skulle mycket lätt kunna fastställa värdet på sitt "waste" genom att låta det prissättas av marknaden.

Dessvärre skulle man då kunna konstatera att de flesta av världens banker skulle behöva gå i konkurs.

Då skulle det vara uppenbart för envar att bankernas ledningar, inkl. VDar och styrelseordföranden har varit inkompetenta och bör avskedas.

En enkel lösning helt i överensstämmelse med hur en marknadsekonomi bör fungera.

Men det går inte, säger man. Bankerna är för stora för att gå i konkurs.

Kanske det.

Kanske inte.

Inga kommentarer: