Leta i den här bloggen

2009-03-13

Bo Lundgren - vår nye hjälte

Ibland har man otur. Igår skrev jag här och hånade Carl Bildt för att denne glatt sig åt att den svenska modellen för hantering av bankkriser hade fått internationellt erkännande eller i alla fall bemötts med intresse.

I dag skriver Gillian Tett, en av FTs främsta kommentatorer, att Bo Lundgren är inbjuden att inför ett kongressutskott berätta hur vi gjorde när vi räddade (förstatligade) banker när Bildt var statsminister och han själv var bankminister.

Det är ju roligt för Bo Lundgren, som efter det stora valnederlaget varit föga uppskattad.

Det går upp och ner i politiken.

Poängen i Tett's artikel är dock att det viktiga som gjordes var den statliga garantin för samtliga bankers samtliga åtaganden. Det gjordes när vår land, enligt vår nuvarande riksbankschef Stefan Inges, stod inför sammabrott:

Enligt vår uppfattning stod det finansiella systemet i Sverige inför en kollaps den 24 september 1992. 
Utländska långivare hade tappat förtroendet för det svenska banksystemet. 
Bedömningen var att utan ett omfattande statligt ingripande hade vi stått inför en finansiell härdsmälta av aldrig tidigare skådat slag. 
Utan åtgärder kunde även i slutändan statens upplåning komma att påverkas. 
Nationens hela finansiella funktionsförmåga stod på spel.

Inga kommentarer: