Leta i den här bloggen

2009-03-24

År Geithners Bail-Out Plan “Cash for trash”?

 Krugman tycker att den nya planen alltför mycket liknar den plan, av Krugman kallad “cash for trash”, som Henry Paulson, finansminister under George W Bush, lade fram tidigare.

Financial Times skriver att "the plan may just work. If it does not, much more than the US banking system is at risk". 

Jag har samlat info, mest på engelska, men det kommer även på svenska, om denna plan.

Om det är Plan C eller Plan D tvistas det om.

Inga kommentarer: