Leta i den här bloggen

2009-03-27

Stig Malm: Jag hade många fiender som ville bli av med mig, därför tvingades jag gå efter bonusaffären i BPA


Det sade Stig Malm i en intervju i Fokus den 27 MARS, 2009 som handlade om bonusar.

- Tror du att Wanja Lundby-Wedin kommer tvingas avgå som ordförande för LO?

– Nej det tror jag inte. Hon har en låg profil och är lite religiös, bär kors på bröstet. 
Hon har inga fiender i etablissemanget. 

 
Det intressanta är att Stig Malm hävdar att han tvingades jag gå efter bonusaffären i BPA.

Jag forskade en del i detta för många år sedan och då blev min bild att Stig Malm dragit med LO, Folksam, BPA och kanske andra delar av Arbetarrörelsens rörelsedrivande, om uttrycket tillåts, delar. 

Därmed hotades inte bara dåvarande SE-Banken och Wallenbergssfären av konkurs om kronan tilläts flyta.

LO/SAP och Moderaterna och Wallenberg hade således ett gemensamt intresse av att hålla Riksbankens växlingsstuga öppen till Arbetarrörelsen och Wallenbergssfären hade hunnit växla in sina utlandslån.

Riksbanken: Storföretag vann på kronförsvaret, skrev Johan Schück i DN 1998-10-20.

Det är svårt att med exakthet säga vilka aktörer på valutamarknaden som gjorde vad under hösten 1992.  Men förre riksbankschefens bild är tämligen klar: under augusti-september var det främst svenskar, därefter övervägande utlänningar som spekulerade mot kronan. 

I november, direkt före kronfallet, var både svenska och utländska aktörer aktiva på marknaden, enligt Dennis.

Så långt handlar det endast om effekterna av kronförsvaret för staten och för enskilda företag. 
Men någon bedömning av den totala samhällsekonomiska effekten låter sig knappast göras, anser Dennis. 

Det innebär också att han förhåller sig avvaktande till påståenden om att kronförsvaret var en investering i framtida trovärdighet.


- Den sista veckan intervenerade man på valutamarknaden och höjde nu inte längre styrräntan, skrev Torsten Sverenius i "Vad hände med Sveriges ekonomi?" (SOU 1999:150).

Det var också detta intervenerande, att man stödköpte kronor, som enligt Hans Tson Söderström soch Nils Lundgrens bok "Ekonomisk Politik. En vänbok till Assar Lindbeck" (SNS Förlag 1995) blev den del av kronförsvaret som kostade skattebetalarna mest, frånsett de svårberäknade följderna för hela samhällsekonomin.

I  ingår ett kapitel "Kronförsvaret hösten 1992 - var det värt sitt pris?" I sin slutsats skriver de: 

Den absoluta lejonparten av de totala kostnaderna för Riksbanken åsamkades under den sista veckan före kronans fall, när Riksbanken frångick sin tidigare strategi att försvara kronan genom räntehöjningar för att i stället övergå till direkta interventioner på valutamarknaden.

- Detta strategibyte gav privata aktörer som litat på Riksbankens utfästelser om fast kronkurs möjlighet att gå ur sina valutalån, men öppnade samtidigt möjlighet för utländska och inhemska spekulanter att ta position mot kronan. 

- En kanske önskvärd omfördelning av oundvikliga växelkursförluster inom Sverige kunde genomföras endast till priset av ytterligare förluster för Riksbanken vilka motsvarades av privata spekulationsvinster i Sverige och omvärlden.

Sverenius skriver i SOU:  Vid intervjun med Hans Tson Söderström så jämförde han med den finska situationen. Finland hade ju devalverat 1991, och dessutom släppt sin valuta fri i september 1992.

Hans Tson kommenterar: Men Wallenbergföretagen de hade ju ställt in sig på en devalvering och de gick ju i stort sett skadeslösa genom krisen.  Därför har jag också en annan värdering än många andra av det här kronförsvaret; att det faktiskt gjorde det lättare att bedriva politiken efteråt, för kronförsvaret var ingenting annat än en temporär respit där de svenska företagen fick tillfälle att gå ur sina utländska positioner, sina utländska lån.

Det blev en socialisering av skulderna, så att säga?

Hans Tson Söderström: Ja, det kan man säga, visst. Valutaförlusten togs ju över av riksbanken.


Och förklara sedan hur det kommer sig att den som var statsminister då, Carl Bildt, nu inte är en politiskt död man utan sitter under kristallkronorna på UD. När han nu inte är ute och reser och knyter kontakter som kan vara bra att ha om man skall efterträda Margot Wallström,
när hon går över till ett liv som pensionär.

Inga kommentarer: