Leta i den här bloggen

2009-03-04

Budgetunderskottet ökar - Nu kommer väl sparpaketen?

Det meddelas i dag att statens budgetöverskott byts till ett underskott på 135 miljarder kronor under 2009. 

Det är avsevärt mer än vad Riksgälden tidigare räknat med. Att lånebehovet växer beror på lån till bland annat Island och Lettland.

Men ändå är det nog få som räknar med att de nya moderaterna i den nya Bildt-regeringen kommer dragandes med något sparpaket som skall lotsas genom riksdagen med Monas hjälp.

Nej, spara i en lågkonjunktur, det är bara dumt. Det är alla nu eniga om.

Lika eniga som det var om att det behövdes rejäla besparingar, läs nedskärningar, förra gången det begav sig, 1992.

Göran Persson som övertog och genomförde Bildts och Wibbles sparplaner har i riksdagen sagt att "Människors uppoffringar har givit resultat".

Det sade han i regeringsförklaringen i Riksdagen, Tisdagen den 14 september 1999

- Vi kan sätta punkt för ett årtionde som präglats av finansiell kris, massarbetslöshet och växande klyftor. Genom de senaste årens kraftfulla ekonomiska politik kan svenska folket nu för första gången på ett decennium självt välja hur vägen in i framtiden ska gestalta sig. 

- Människors uppoffringar har givit resultat.

LO förnedrade sig till att ge ut broschyrer och affischer som förmedlade budskapet att prövningarna för "Annika, handelsmedlem och ensamstående mamma, Anders, arbetslös byggnadsarbetare och Bibbi och Kenta, en lågavlönad barnfamilj" hade tagit Sverige ur krisen.

Så var det ju inte. Det var den flytande kronan och den dessutom kort efteråt en ytterligare stigande dollarkurs som tog Sverige ur krisen.

Men det är det få som tillstår.

För nästan alla var ju medansvariga till katatrofen i början på 1990-talet.

Inte riktigt alla, dock. Det var några som varnade.

 


Inga kommentarer: