Leta i den här bloggen

2021-10-09

Fredrik Johansson: Euron – för Sveriges skull

Eurofrågan har ansetts politiskt död i Sverige sedan finans- och eurokrisen. Det borde den inte vara. Tvärtom har argumenten för att ansluta Sverige till euron aldrig varit starkare. Det gäller ekonomiskt, men framför allt politiskt.

När Lars Calmfors 25 år senare går igenom utredningens överväganden konstaterar han att man rejält underskattade eurons effekter för handeln.

 1990-talets statsfinansiella problem är avlägsna och institutionella förändringar som en oberoende riksbank och stramare budgetregler är på plats.

Calmfors är en bra illustration: ”Min inställning är fortfarande densamma som inför folkomröstningen 2003, nämligen att Sverige bör gå med för att bidra till en starkare politisk integration i Europa.”

Men vi behöver också ett fungerande samarbete för att lösa i princip varje stor fråga: från klimatet och migrationen till vår säkerhet och våra möjligheter att stå upp mot Kina och Ryssland.

Fredrik Johansson SvD 9 oktober 2021

https://www.svd.se/euron--for-sveriges-skull/i/senaste/om/ledare

- Vi är väldigt glada över att Fredrik har valt att ansluta till Hallvarsson & Halvarsson säger Anna Grönlund Krantz, vd. I det svårtolkade politiska landskap som våra kunder verkar i behövs kombinationen av vassa analyser och förmågan att kunna navigera rätt och där blir Fredrik ett värdefullt tillskott för våra kunder.

https://news.cision.com/se/hallvarsson---halvarsson/r/fredrik-johansson-till-hallvarsson---halvarsson,c2826038


If you want to save the euro permanently, the judges are saying, write new rules into the European treaties and explain them to your voters.

https://englundmacro.blogspot.com/2020/05/if-you-want-to-save-euro-permanently.html


Dags för en förnyad debatt om ett svenskt deltagande i euro­samarbetet

 Det är hög tid att bestämma sig för vilken roll Sverige ska ha i Europa.

Sven Hegelund, tidigare stats­sekreterare i finans­departementet (1999–2002, under regeringen Persson), författare till den nyutkomna boken ”Intressanta tider. Ekonomi och geopolitik i det 21:a århundradet”

SvD 15 september 2021

https://englundmacro.blogspot.com/2021/09/dags-for-en-fornyad-debatt-om-ett.html


Göran Persson som idag är konsult på kommunikationsbolaget JKL, var för ett svenskt inträde i eurosamarbetet vid folkomröstningen 2003, och han tror fortfarande att det är dithän vi är på väg.

http://www.nejtillemu.com/goranp.htm


Inga kommentarer: