Leta i den här bloggen

2021-10-06

Efter den 110-procentiga börsuppgången på exakt 500 kalenderdagar är det inte märkligt

Bara fem gånger tidigare har Stockholmsbörsen dubblerats utan en enda liten korrektion. 

Så här har det gått efter de superuppgångarna:

1989, 1994, 1997, 2000  och 2006

Mikael Vilenius DI 6 oktober 2021

https://www.di.se/analys/orovackande-fall-efter-500-dagars-borsuppgang/


Inga kommentarer: