Leta i den här bloggen

2021-05-03

Växelkurs och betalningsbalans – ett samband som gått vilse?

Det finns inte en entydig bild av hur relationen mellan växelkursen och de reala och finansiella transaktioner som sker mellan länder fungerar i praktiken.

Inga kommentarer: