Leta i den här bloggen

2020-07-29

Jag /Carl Bildt/ var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik.

 Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.

Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.

Ur Carl Bildts veckobrev v1/2002


Inga kommentarer: