Leta i den här bloggen

2020-07-27

Återhämtningsplanen är till för att rädda euron och då borde EU-länder som Sverige och Danmark inte vara skyldiga att delta

Det var samma ekonomiska och politiska felbedömning som när detta etablissemang gick in med enormt mycket pengar och personella resurser för att förmå svenska folket att rösta ja till EMU i folkomröstningen 2003.

Försöket misslyckades totalt och idag är det mycket få som tror att detta var ett bakslag för Sverige. 

Rune Andersson, Carl Bennet, Per-Olof Eriksson och Nils Lundgren SvD 26  juli 2020


Medborgare mot EMU

När jag skriver detta ramlar jag på det här, som tål att upprepas.

Jag tror att om den politiska viljan finns går det att precis som för penningpolitiken skapa en väl fungerande ordning också för finanspolitiken och den nationella stabiliseringspolitiken. Det gör det också enklare för mig att ha en positiv inställning till ett svenskt deltagande i EMU.

Urban Bäckström DN Debatt 8/12 2002

RE: Det borde vara svårt för honom, enär riksbankens nuvarande ledning  ännu inte har uttryckt någon åsikt om huruvida de har en negativ eller positiv inställning till ett svenskt deltagande i EMU.

Vad jag förstår överskrider han sina befogenheter, vilket garanterar honom ett bra reträttjobb nu när han snart är arbetslös.


1994–2002 Riksbankschef

2003–2005 VD, Skandia Liv

2005–2014 VD, Svenskt Näringsliv
Inga kommentarer: