Leta i den här bloggen

2020-06-15

Den segerrusiga mobb som nu sveper fram genom västvärlden


Maos fjärde fru Jiang Qing, ledare för De Fyras Gäng


När dagens ikonoklaster besöker det förflutna gör de det med revolutionärens blick: allt som inte passar in i den framtid som ska byggas måste rensas ut. 

Maoisterna tänkte likadant under den kinesiska kulturrevolutionen

Ivar Arpi SvD 14 juni 2020


Ikonoklasm

Under 1500-talets reformation ägde en liknande bildstrid rum, då reformerta bildstormare förstörde konstverk i bland annat tyska, nederländska och engelska kyrkor. Lutherdomen var mer tolerant, varför bilderna behölls i kyrkorna i de nordiska länderna.

Talibanstyret i Afghanistan införde ett totalförbud mot avbildning av människor, något som i mars 2001 resulterade i förstörelsen av de två gigantiska, antika buddhastatyerna i Bamiyan.

Wikipedia


Kulturrevolutionen

Kampanjen inleddes 1966 och hade sin mest intensiva fas till år 1969, men upphörde slutgiltigt först med Maos död år 1976. Det officiella syftet var att förnya och sprida revolutionen till alla delar av det kinesiska samhället. Kampanjen genomdrevs med stöd av de unga idealistiska rödgardisterna och en grupp trogna i partiledningen.

Enligt den idag både i och utanför Kina vanliga historieskrivningen avslutades kulturrevolutionen definitivt först med Maos död och gripandet av de fyras gäng år 1976. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturrevolutionen

Maos svaga hälsa och tilltagande senilitet ledde dock till ett maktvakuum, vilket fylldes av Maos fjärde fru Jiang Qing samt en mycket radikal politisk gruppering runt henne. 

De fattade radikala beslut, vilket bland annat innebar förstörandet av flertusenåriga kulturskatter, historiska monument, brännande av stora mängder litterära verk, fördömande, förföljelse, fängslande och avrättande av författare, konstnärer, akademiker och intellektuella.

Skolor, universitet och sjukhus stängdes för att rensa ut "gammalt tänkande"

WikipediaInga kommentarer: