Leta i den här bloggen

2020-06-02

African Americans in US och utrikes födda i Sverige

African Americans 12.7% of the total U.S. population

Den 31 december 2017 hade 24,1 procent av befolkningen utländsk bakgrund

Personer som är utrikes födda och personer som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

https://en.wikipedia.org/wiki/African_Americans

https://sv.wikipedia.org/wiki/Utl%C3%A4ndsk_bakgrund


Inga kommentarer: