Leta i den här bloggen

2019-08-11

Drygt 70 procent av Vietnams befolkning är i dag under 40 år, och har inga egna minnen av kriget

Desto viktigare, anser Bao Ninh, att de unga får lära sig historien. Om inte, blir följden att de inte förstår varför deras förfäder slogs och kämpade.

– I dag kan man höra unga människor säga: ”Varför skulle vi slåss mot fransmännen, varför lät vi dem inte stanna? Eller amerikanerna? Om de fått vara kvar hade vi varit som Thailand, de har fått leva i fred.” Inga kommentarer: