Leta i den här bloggen

2019-08-14

Alliansregeringens avskaffande av den tidigare fastighetsskatten 2007 grundades inte på ekonomisk analys.

Motivet var enbart att infria ett populistiskt vallöfte i syfte att kapitalisera på de pedagogiska problemen att förklara logiken bakom skatten. 

I dag utgår en fastighetsavgift på 0,75 procent av taxeringsvärdet. Men eftersom det finns ett tak på drygt 8 000 kronor är avgiften starkt regressiv. Skatteprocenten blir lägre, ju högre fastighetens värde är. Detta är motsatsen till en skatt efter ”bärkraft”. 

Lars Calmfors DN Debatt 14 augusti 2019

Fastighetsskatten


Inga kommentarer: