Leta i den här bloggen

2018-06-20

Att vända utvecklingen till mer subsidiaritet, färre åtaganden och större fokus på just den inre marknaden är inte en helt enkel uppgift.

Det finns goda skäl att vara kritisk till hur det europeiska samarbetet har utvecklats under de senaste åren. 

Förslaget på nästa långtidsbudget med nya utgiftsökningar och egen beskattningsrätt för unionen är ett. 

Kommissionens generella ovilja att lyssna på den kritik om centralisering och överstatlighet som åtminstone delvis föranledde det brittiska utträdet, är ett annat.

Catarina Kärkkäinen Ordförande Fria Moderata Studentförbundet SvD 20 juni 2018

Kommentar RE: Lycka till Catarina i arbetet för att vända utvecklingen inom EU till mer subsidiaritet och färre åtaganden, mer som EEC än som EU och ett nytt Romarrike. 

Vi tror på Europa

Federalism

Inga kommentarer: