Leta i den här bloggen

2018-06-14

Fed höjde räntan med 0,25 % till 2 procent. Marknaderna skälvde.

För tio år sedan höll världsekonomin på att implodera efter det att Lehman Brothers gick i konkurs.

Sedan dess har världens centralbanker hållit räntan runt noll procent.

Nu måste de höja räntan igen för att skuldsättningen inte skall skena vidare.

Men debatten rasar om huruvida detta är för tidigt. Många är osäkra på om världens ekonomi tål högre räntor utan att implodera igen.

Så illa är det.

We do live in interesting times.


Inga kommentarer: