Leta i den här bloggen

2018-06-16

Karolina Ekholm: "Euron lyfter Sverige"

Statssekreterare Karolina Ekholm intervjuas av Per Lindvall Realtid 15 juni 2018.

Karolina Ekholm är professor i nationalekonomi. Hon var vice riksbankschef under åren 2009-2014.

Jag letar i min dator och finner där:

Karolina Ekholm skrev, tillsammans The Usual Suspects, inför folkomröstningen om Euron, en artikel under rubriken "Euron lyfter Sverige" som bör bli famös, 

att "nationella valutor med rörliga växelkurser fungerar som handelshinder. Därför är en gemensam valuta ett naturligt och nödvändigt steg för att realisera den gemensamma marknaden". 

Sådant kan man bli professor för i Sverige, tråkigt nog.


Man kan också efter denna lojalitetsförklaring till euron bli både vice riksbankschef och statssekreterare.

Kanske en svensk Deep State?

Full text 
Inga kommentarer: