Leta i den här bloggen

2016-06-12

Säpomän pekar ut Olof Palme-mördare, Barrling Wallström Tomas Fischer

Palmegruppen har, enligt spaningsledaren Dag Andersson, under lång tid försökt arrangera ett förhör med Kegö och Barrling. 

Sekretessfrågan kring deras hemligstämplade uppgifter har dock stått i vägen.


Expressen 12 juni 2016

Men trots mediatrycket lades locket på och regeringen Ingvar Carlsson fattade beslut om sekretess i ärendet. Buggningen fick inte utredas och leda till åtal.

De två Säpoutredare som arbetade med uppgifterna under sent 1980-tal, Walter Kegö och Jan-Henrik Barrling, belades med munkavle och kom i stället att starkt förknippas med den så kallade Ebbe Carlsson-affären.

Jan-Henrik Barrling ville i början av 1990-talet vittna om den så kallade diplomatbuggningen men stoppades av regeringen, efter ett beslut av dåvarande biträdande civilministern Margot Wallström.

Först efter 25 år, i början av 2014, avslöjade Expressen att Palmegruppen hållit ett första förhör med Kegö och Barrling den 16 maj 2014. 

Sekretess bedömdes dock hindra dem från att kunna berätta. 


Expressen 24 nov 2014Det var jag som betalade Ebbe Carlssons privatspaningar efter Olof Palmes mördare.Inga kommentarer: