Leta i den här bloggen

2016-06-01

Ingves: Bankerna är stora i relation till svensk ekonomi, tätt sammanlänkade med varandra och har samtidigt stor exponering mot bostadssektorn.

Riksbanken konstaterar en ökad sannolikhet för ett prisfall på bostadsmarknaden, vilket främst borde slå mot högt skuldsatta hushåll med rörlig ränta. 

Samtidigt varnar Riksbanken för svåra följdeffekter. 

Bankerna är stora i relation till svensk ekonomi, tätt sammanlänkade med varandra och har samtidigt stor exponering mot bostadssektorn. 

Därtill är de beroende av omvärldens förtroende för sin finansiering, som till stor del består av marknadslån i utländsk valuta.

SvD/TT 1 juni 2016

Banker och hushåll alltmer sårbara

Stefan Ingves och Englunds varningsord


Inga kommentarer: