Leta i den här bloggen

2016-06-28

Den tyskvänliga högern representeras här av Kristoffer Tamsons, stabs- och planeringschef i statsrådsberedningen under statsminister Fredrik Reinfeldt, i dag vice gruppledare (M).

Sverige har nu mycket att vinna på en omorientering av Europa­politiken. 

Lämna det naiva sökandet efter en nordisk–anglosaxisk axel och fördjupa relationerna med Baltikum och Tyskland, skriver Kristoffer Tamsons (M).

SvD 27 juni 2016

Den svenska utrikespolitikens eviga fråga. Skall vi följa Tyskland eller skall vi följa England.Engelbrechtdivisionen eller Division Engelbrecht, efter sin befälhavare general Erwin Engelbrecht, kallas 163. infanteridivisionen ur tyska armén som under andra världskriget med svenskt tillstånd transiterades på järnväg genom det neutrala Sverige till Finland från det ockuperade Norge. Inga kommentarer: