Leta i den här bloggen

2015-07-09

Om man ger ett treårigt lån till Grekland på t ex 100 miljarder euro, skall man då bli förvånad om Grekland efter tre år kommer tillbaka och vill låna 100 miljarder igen

Om man ger ett treårigt lån till Grekland på t ex 100 miljarder euro, skall man då bli förvånad om Grekland efter tre år kommer tillbaka och vill låna 100 miljarder igen så att de kan lösa det förfallande lånet?
Till min generade häpnad upptäcker jag att jag inte vet hur mycket av de pengar Grekland nu vill låna, i utbyte mot ytterligare nedskärningar, som skall gå till deras överkonsumtion och hur mycket som skall användas till att rulla runt tidigare lån.

Tillagt

Where did all the money go?
http://www.macropolis.gr/?i=portal.en.the-agora.2080

Credit Jesper Katz

I länken finner du historisk data. Frågan om andelen som går till grekisk budget, rekapialisering av grekiska banker resp. återbetalning av skuld i framtiden vet vi inte då de två första variablerna är okända.

Rolf Englund Det är väl en allvarlig brist i vår kunskap? The people has a right to know hur mycket som går till lata grekers pensioner och hur mycket som går tillbaka till EU?

Jesper Katz: Visst vore det intressant att veta hur mycket som är verkligt nya pengar och hur stor andel bara är att ersätta gamla skulder med nya. Det skulle ge oss en siffra på hur mycket skattebetalarna i andra EU-länder skall ge till Grekland netto denna gång (även om det kommer kallas lån). 

Men jag vill i sammanhanget påminna om att pengarna som går tillbaka inte främst går till EU men till olika länders budgetar. Exempelvis, har Estland lånat ut - om jag minns rätt - ca 4 procent av BNP. Och skulle ECB inte få tillbaka sitt kapital och tvingas rekapitaliseras skulle detta tas ur medlemsländernas centralbanker och inte kunna delas ut till deras länder...


Inga kommentarer: