Leta i den här bloggen

2015-07-03

IMFs oförlåtliga misstag: we failed to realise the damage austerity would do to Greece

IMFs standardrecept för länder i kris har länge varit åtstramning + devalvering.

Åtstramningen leder till minskad inhemsk efterfrågan och devalvering medför ökad utländsk efterfrågan och ett bättre läge för de inhemska företag som konkurrerar med importerade varor.

I fallet Grekland stödde IMF EUs recept om enbart åtstramning.

Man kan ju inte devalvera om man inte har en egen valuta.

Detta är elementa.

Denna eftergivenhet mot önskemålen från Bryssel, Paris och Berlin är oförlåtliga.

Jag inte bara varnar Bismarck. Jag kräver också att Mme Lagarde avgår.

Läs mer här
Inga kommentarer: