Leta i den här bloggen

2014-12-28

Peter Wolodarski ljuger bara delvis om Bildt, Ingvar Carlsson och kronkursförsvaret

- När Carl Bildt och Ingvar Carlsson gjorde upp om två krispaket hade de ett stenhårt marknadstryck emot sig, som delvis hängde samman med en europeisk valutastorm. 

Det skrev Peter Wolodarski den 27 december 2014.

Se så elegant, men ändå genomskinligt, han undviker att det var den fasta växelkursen som var orsaken till krissituationen då.

Ordet delvis återkommer i Carl Bildts beskrivning:

Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik.

Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, 
men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed 
vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.

Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.

Läs mer här


Inga kommentarer: