Leta i den här bloggen

2014-12-03

Carl Bildts och Alliansens ansvar för den uppkomna situationen


Det slog mig i dag att den regering som har styrt landet de senaste åtta åren nog bär ett ansvar för den uppkomna situationen.

Man vann valet 2006 bl a på avskaffamdet av  fastighetsskatten, vilket finansierades med återinförande av flyttskatten och en nedmontering av rikets försvar.

Och efter sig lämnar regeringen en lånefinansierad bostadsbubbla.

Alliansen har under åtta år handhaft asylpolitiken (vårt land har knappast någon invandring att tala om, enbart asylsökande.) 

Alliansen kommer i sinom tid att framstå som en mycket misslyckad regering.

Carl Bildt har genom att sitta i regeringen deltagit i samtliga beslut som fattats under de senaste åtta åren. Hans egen regering slutade med 500 procents ränta och ett misslyckat kronkursförsvar.

Till Carl Bildts fördel talar dock att han själv drev fram den folkomröstning om EMU som han därefter var med om att förlora. 

SvD skriver i dag den 3 december 2014:

- På både kort och lång sikt bör dessutom frågan som utgjort en källa till SD:s stöd, mötas. Det tomma konstaterandet att 87 procent inte är beredda att ge SD sitt stöd i allmänna val är korrekt. Men att därigenom tro att 87 procent av väljarna är nöjda med hur politiken sköts på områdena migration och integration, eller inte kan komma att ändra röstbeteende i det fall inget förändras, är självbedrägeri.


Nyheter
Inga kommentarer: