Den vanvettiga budgetprocessen

Förr i tiden bordlades regeringens budgetproposition och de olika avsnitten remitterades till respektive utskott. 

De 87 procenten hade då kunnat sätta sin prägel på Invandringspolitiken i utskottet och kammaren hade sedan kunnat godkänna den förda politiken med 87 mot 13.

I andra utskott hade man kunnat göra de kompromisser man önskade i andra frågor.

Hur kan det komma sig att man införde den vanvettiga beslutsprocessen som nu utmynnat i regeringskris och extraval?

Under kronkursförsvaret 1992 var den rådande uppfattningen bland kronkursförsvararna att krisen berodde på statsfinanserna. Man blandade samman, medvetet eller omedvetet, orsak och verkan. I själva verket berodde de dåliga statsfinanserna på krisen, som i sin tur berodde på den fasta växelkursen.

Härom råder i dag enighet.

Mer om detta här och här.

Men för att rädda sin ansikten höll kronkursförsvararna, ännu efter det att man tvingats släppa växelkursen fri, fast vid sin uppfattning att krisen berodde på statsfinanserna. Därav den enighet som då rådde om att man måste göra om budgetprocessen.

Nu sitter man där med skägget i brevlådan och skyller på varandra.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB