Leta i den här bloggen

2014-06-12

Svaret från UD om Sanktioner avseende Ukraina och Ryssland kom efter EU-valet

Svar från UD om Sanktioner avseende Ukraina och Ryssland

- Det finns två system av sanktioner med olika inriktning som gäller Ukraina och Ryssland, båda införda av EU.

Publicerad 27 maj 2014

http://www.regeringen.se/sb/d/18725

Val till Europaparlamentet 25 maj 2014

http://www.val.se/val_ep_2014/

Tidigare:

Svarar UD före valet?
Förfrågan (30/4) lagrummet frysa enskilda personers banktillgodohavanden

http://englundmacro.blogspot.se/2014/05/svarar-ud-fore-valet-forfragan.html

2 kommentarer:

ProfessorPelotard sa...

Sanktionerna beslöts av EU-rådet. Innebar det att riksdagen fick ge sin mening tillkänna innan de fick laglig kraft i Sverige eller skedde det med automatik?

Rolf Englund sa...

Sverige har att rätta och packa sig.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/12/71/07d14336.pdf